Plangebied

Onderstaande kaart geeft u een impressie van het plangebied. De bestaande bebouwing is transparant aangegeven. De nog te bouwen woningen zijn met verschillende kleuren getypeerd. Nieuw in het plan zijn de 12 Herenhuizen in het omcirkelde gebied.

Situatie
Klik voor een uitvergroting
Wonen en werken gecombineerd

Floriëndaal grenst in het noorden aan 24 bedrijfspanden die met elkaar De Dyckerhof vormen. Enkele woningen in Floriëndaal zijn gekoppeld zijn aan de bedrijfsunits van De Dyckerhof.